Ako mám riešiť viacstránkový dokument?

Ak máte vo svojom produkte voľnú (nepotlačenú) stranu, táto strana musí byť tiež v PDF a umiestnená na správnom mieste.

Výnimky z vyššie uvedeného

Skladané letáky
Pri nich je vhodnejšie zaslať už vyradené jednotlivé strany vedľa seba tak, aby vytvorili rozloženú lícovú a rubovú stranu dokumentu. Zabráni sa tak nezrovnalostiam pri vyraďovaní odoslaných stránok a následnom skladaní.

Brožúry
V prípade brožúr s lepenou väzbou V2 vkladajte obálku ako samostatné PDF. Obálka jedno PDF a vnútorné strany druhé PDF. Súčasne je potrebné, aby bola obálka už vytvorená v rozloženom stave a obsahovala chrbát. 

Odporúčame

Pred vložením tlačových dát k objednávke si urobte svoju maketu dokumentu, aby ste mali istotu, že pri objednanom spôsobe skladania vám bude sedieť úvodná a zadná strana zloženého dokumentu.