DropShipping

Dropshipping – tovar zašleme  ku klientovi vo vašom mene.

Naša služba dropshippingprináša výrazné zjednodušenie pre agentúry a grafických dizajnérov.

Tlačová zákazka môže ísť priamo z tlačiarne na adresy klientov pod identitou objednávateľa služby. Klient nespozná, že balíky pochádzajú z point4me. Adresa odosielateľa uvedená na štítku balíka bude adresa zadávateľa danej zákazky na P4M.

Status „dropshipping“ pridáte ku konkrétnej zákazke tým, že zvolíte typ dopravy DPD. Potom stačí už len aktivovať tlačidlo dropshipping.  

Potom zadáte (vyberiete) konkrétnu adresu doručenia k danej zákazke.