CMYK vs. RGB

Pri zadávaní tlačových údajov do výroby, počas samotného procesu tlače, ale aj pri každodennej práci napríklad s fotoeditorom sa stretávame s pojmami CMYK a RGB. Čo tieto pojmy znamenajú? Ak usudzujete, že oba pojmy pravdepodobne súvisia s vnímaním, popisom a reprodukciou farebných odtieňov, potom ste na správnej ceste.  

RGB a CMYK označujú v zásade podobné – fyzikálny spôsob miešania základných farieb svetelného spektra a ich vnímanie ľudským okom, tzv. farebné systémy. Na základe týchto systémov sú potom definované tzv. farebné priestory – jasne definované skupiny konkrétnych farieb, ktoré sme schopní zaznamenať (fotografie), zobraziť (TV, monitory, projektory, ....) a reprodukovať tlačou.

Ako reaguje ľudské oko a čo vníma? Reaguje na svetlo, jeho intenzitu a vníma jeho spektrum. Svetelné žiarenie (biele svetlo) obsahuje vo svojom viditeľnom a teda vnímateľnom spektre – tri základné farebné zložky: červenú (Red), zelenú (Green) a modrú (Blue). Tieto zložky sú vnímané okom a mozog  potom na základe tohto vnemu vytvára odtiene, ktoré vidíme. Na tomto základe boli odvodené dva vyššie uvedené farebné systémy.

Farebný systém RGB – je založený na princípe tzv. aditívneho miešania farieb, kde súčtom všetkých troch primárnych zložiek zo svetelných zdrojov R, G, B vzniká biely bod (biele svetlo). RGB farebný priestor potom zahŕňa definovanú širokú skupinu odtieňov farieb, ktoré sme schopní pomocou tohto princípu zobraziť. Používa sa na záznam obrazu (fotografie, filmy, atď.) a na projekciu v zobrazovacích zariadeniach (TV, projektory, monitory, …).

Aditívnym miešaním základných farieb R, G, B vznikajú aj doplnkové farebné zložky azúrová (Cyan), purpurová (Magenta) a žltá (Yellow). A s týmito zložkami pracuje druhý uvedený farebný systém CMYK.

Farebný systém CMYK – je založený na princípe subtraktívneho miešania farieb, pri ktorom sa zmiešaním azúrovej (CYAN), purpurovej (Magenta) a žltej (Yellow) farby vytvoria základné farby R, G, B a zmiešaním všetkých troch farieb vznikne čierna.  Farebný priestor CMYK je opäť tvorený definovanou skupinou odtieňov farieb, ktoré sme schopní pomocou tohto princípu reprodukovať tlačou na danom zariadení. Systém CMYK je určený na reprodukciu obrazu pomocou tlačových technológií, ako je ofset, hĺbkotlač atď. Výsledkom tlačového procesu v systéme CMYK je motív, ktorý oko vníma ako RGB a mozog ho bude schopný spracovať.           

Prečo vyzerajú farby inak na monitore a inak vytlačené?
Jednoducho povedané, farby na obrazovke počítača a v tlačiarni sa vytvárajú úplne odlišným spôsobom.
Monitory používajú  farebný model RGB (červená, zelená, modrá), ktorý obvykle ponúka väčšie spektrum farieb. Tlačiarne používajú farebný model CMYK (azúrová, purpurová, žltá, čierna), ktorý dokáže reprodukovať väčšinu farieb (ale nie všetky) farebného modelu RGB. V závislosti od použitého zariadenia dokáže CMYK vytvoriť 85 – 90 % farieb modelu RGB.
Ak dokument obsahuje farbu modelu RGB, ktorá je mimo rozsah modelu CMYK, aplikácia ju nahradí takou farbou, ktorá je podľa nej najbližšie k pôvodnej farbe. Programy, ako je napríklad Adobe Photoshop, umožňujú vybrať, ktoré farby sa nahradia. Ostatné však nemusia.