Ako pripraviť dáta na tlač

 1. Tlačové podklady vytvárajte v profesionálnych grafických programoch, ako sú napríklad Adobe InDesign alebo Corel.
 2. V programe nastavte tie rozmery, ktoré majú zodpovedať skutočnej veľkosti výslednej tlačoviny, tzn. v pomere 1:1.
 3. Všetky strany dokumentu určeného na tlač by mali mať zhodné veľkosti a orientáciu (na výšku alebo na šírku).
 4. Svoje údaje posielajte v tlačovom súbore PDF (formát PDF/X-1a). Neodporúčame údaje vo forme obrázkov, s ktorými sa nedá ďalej spracovať.
 5. Používajte farebný režim CMYK. V prípade dodania údajov vo RGB farebnom priestore môže pri konverzii do režimu CMYK dochádzať k určitým farebným odchýlkam, ktoré sú spôsobené menším farebným priestorom režimu CMYK. V prípade farebnej odchýlky potom tlačiareň za túto chybu nezodpovedá.
 6. Písmo vložte alebo preveďte do krivky, v opačnom prípade hrozí, že písmo nebude vytlačené či bude vytlačené chybne.
 7. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť textu od okraja, ktorá je 5 mm.
 8. Neodporúčame používať písmo menšej veľkosti ako 5b. a riadky tenšie ako 0,1 b.
 9. Ak chcete, aby sa grafika vytlačila až po okraje, mala by výsledný formát presahovať minimálne o 3 mm. Pri exporte súboru PDF do objednávky potom nastavte spady na 3 mm.
 10. Tlačové PDF by malo obsahovať značky orezávania. Nie sú potrebné žiadne ďalšie informácie, ako sú farebné stupnice, popisky alebo sútlačové značky.
 11. Minimálne rozlíšenie obrázkov vložených do vášho dokumentu by malo byť 200 ppi (pixel na palec) a odporúčané a ideálne rozlíšenie je 300 ppi.
 12. Viacstránkové dokumenty dodávajte v JEDNOM súbore a strany riaďte tak, ako idú za sebou (teda nie ako dvojstrany). Nevyraďujte dáta do archov. Ak potrebujete poslať každú stranu vo vlastnom dokumente, musia sa názvy súborov zhodovať s číslami stránok.

 

Súbor PDF je skratkou anglického názvu Portable Document Format a ide o prenosný formát dokumentov vyvinutý firmou Adobe na ukladanie dokumentov bez ohľadu na to, na akom softvéri alebo hardvéri boli vytvorené. Súbory PDF môžu obsahovať text a obrázky. Formát PDF zaručuje, že sa dokument zobrazí rovnako na všetkých zariadeniach.

Ukážka správne pripraveného tlačového súboru PDF:
Vizitka 1:1, formát 90 x 50 mm (vrát. spadávky 96 x 56 mm)

* Červená čiara označuje čistý formát vizitky. Nepridávajte, prosím, žiadne odkazy ani text na orezanie.
Grafika (farebné pozadie, fotografie) musí vždy presahovať okraj orezu.