Vytvorenie rozdelenej expedície

Videonávody o rozdelenej expedícii nájdete tu.

PREMENOVANIE PRODUKTOV V KOŠÍKU

Kliknutím na ikonu ceruzky môžete premenovať položky. Prehľadne, jasne čitateľné, čo k čomu patrí, a to aj v prípade dotlače.

VYTVORENIE A POMENOVANIE ZÁSIELOK

Tlačoviny môžete jednoducho odoslať na viacero adries kliknutím na tlačidlo „ROZDELIŤ“. Pomocou odkazu „Pridať ďalší riadok delenia“ môžete tlačovinu rozdeliť na ďalšie zásielky. V celkovom výpise sa dajú jednotlivo premenovať.

PRIDANIE TLAČOVINY DO ZÁSIELKY

Kliknete na tlačítko „ROZDELIŤ“. Napíšete počet kusov, priraďte ho k existujúcej zásielke alebo vytvoríte novú, potvrdíte tlačidlom „ROZDELIŤ“.

ZMENA MNOŽSTVA V ZÁSIELKE

Vyberiete zásielku, ktorej množstvo chcete zmeniť, a kliknite na tlačidlo „ROZDELIŤ“.  Doplníte počet kusov, vyberiete existujúcu zásielku alebo vytvoríte novú pomocou odkazu „Pridať ďalší riadok rozdelenia“ a potvrdíte tlačidlom „ROZDELIŤ“.

ODSTRÁNENIE TLAČOVINY ZO ZÁSIELKY, ALEBO SPOJENIE ZÁSIELOK

Kliknete na ikonu pre „posun objektu“ s tlačovinou, ktorú chcete zo zásielky odstrániť a pretiahnite ju do zvýrazneného poľa s textom „Pretiahnite položku na pridanie ďalšej zásielky“ pri zásielke, ktorú chcete zachovať. Množstvo sa upraví automaticky.

VÝBER DOPRAVY

Kliknete na „ZVOLIŤ METÓDU DOPRAVY“ a vyberiete si typ dopravy pri každej zvlášť.

VÝBER TERMÍNOV EXPEDÍCIE

Kliknutím na ikonu ceruzky vedľa dátumu expedície vyberiete termín odovzdania zásielky dopravcovi, pre každú jednotlivú zásielku. Najskorší dátum odoslania bude vždy vychádzať z najdlhšieho vyrábanej tlačoviny zo zásielky.