Firemní identita: Prečo s ňou pracovať aj pri tlači reklamných materiálov?

Firemná identita je dôležitá súčasť marketingovej komunikácie. Môžeme si ju predstaviť ako tvár značky. Rozhoduje teda o tom, ako bude verejnosť vnímať vašu spoločnosť. Potrebujete definovať firemnú identitu? A ak áno, ako ju vytvoriť? A prečo je vlastne dôležité zachovávať určité pravidlá aj pri výrobe reklamných tlačovín? Poradíme vám v našom článku.

Čo je to firemná identita?

Najskôr si treba ujasniť, čo tento pojem znamená. Firemná identita je súbor marketingových aktivít a nástrojov, pomocou ktorých sa firma prezentuje. Spadá sem napríklad dizajn, firemná interná a externá komunikácia, hodnoty, kultúra či filozofia, ale aj branding, vzhľad produktov, obalov a ostatných materiálov. Je to teda pomerne komplexný odbor, pomocou ktorého sa firma snaží, aby celá image značky bola zjednotená.

Firemná identita je preto dôležitá aj pri tvorbe reklamných materiálov. Tlač vizitiek, tlač letákov či tlač brožúr je jedinečná v tom, že by ste sa mali snažiť, aby vás zákazníci ľahko odlíšili od konkurencie.

JE PRE VAŠU FIRMU PODSTATNÁ FIREMNÁ IDENTITA?

Áno. A to či už máte malú firmu s niekoľkými zamestnancami, alebo riadite veľký korporát. Ak chcete urobiť dobrý prvý dojem a pôsobiť na úrovni, bez jasných pravidiel komunikácie sa skrátka nepohnete.

Definovanie firemnej identity má aj ďalšiu výhodu. Keď budete jasne vedieť, ako vaša značka komunikuje, alebo s akými farbami v komunikácii pracuje, vyhnete sa zbytočným nejasnostiam. Celá firemná komunikácia navyše bude vyzerať profesionálne a hlavne jednotne. Ak by ste napríklad používali viac typov grafiky, alebo by ste v letákoch raz vykali a potom zase tykali, mohlo by to zmiasť vašich zákazníkov.

VYTVORTE MANUÁL

Nie je nezvyčajné, že na marketingovej komunikácii pracuje vo firme viac ľudí. A čím viac ľudí firmu prezentuje, tým častejšie môže dôjsť k rôznym interpretáciám toho, čo je správne a čo nie. Opäť sa tak dostávame k tomu, že nejasné pravidlá môžu spôsobiť zmätok. A to tak v internej, ako aj v externej komunikácii.

Tykať, alebo vykať? Píše sa názov firmy kapitálkami, kurzívou, alebo s veľkým písmenom na začiatku slova? S akými farbami pri reklamnej tlači pracovať? Otázok je mnoho. A aby nedošlo k rôznym interpretáciám, pravidlá treba jasne ukotviť. Na to perfektne slúži manuál firemnej identity (tzv. brand book), v ktorom by ste mali zhrnúť správne používanie písma, loga, farebných kombinácií a iných grafických prvkov. Nemusí to pritom byť žiadny román. Ak ste malá firma s pár zamestnancami, bohato si vystačíte s krátkym dokumentom.

V každom prípade však platí, že firemná identita by mala byť premyslená. Pri jej tvorbe vychádzajte z histórie firmy, ale aj napríklad z toho, ako chcete, aby firma pôsobila na zákazníkov (a svojich zamestnancov). A ak si na jej tvorbu neveríte, obráťte sa radšej na profesionálov. Uvidíte sami, že sa vám počiatočná investícia vráti.

ČO BY NEMALO CHÝBAŤ V MANUÁLI FIREMNEJ KOMUNIKÁCIE ?

Ako sme už naznačili vyššie, v tomto dokumente by ste mali nájsť všetky dôležité informácie o firme a jej komunikácii. Nezabudnite na:

 • názov firmy, vrátane spôsobu jeho prezentácie
 • históriu firmy
 • použitie loga, jeho verzie a možné úpravy, logotyp
 • uvedenie loga v rôznych formátoch (vrátane informácií o pomere strán)
 • veľkosť loga 
 • informácie o firemných farbách a ich použití (napríklad v kombinácii so sezónnymi farbami)
 • štýl komunikácie
 • brandové písmo a jeho veľkosť (v rôznych situáciách)
 • reklamné slogany
 • webové stránky spoločnosti a odkazy na sociálne siete
 • prípadne už vytvorené letáky, katalógy, brožúry, vizitky, ale aj samolepky a firemný odev (ak ho firma používa)

PRI VÝROBE FIREMNÝCH TLAČOVÍN VYCHÁDZAJTE Z MANUÁLU

Dobre vytvorený manuál vám pomôže, aby ste firemné tlačoviny vytvárali v rovnakom vizuáli. Tlač plagátov, tlač katalógov a tlač kalendárov, ktoré by mali rozdielne farby či odlišné spracovanie loga, by boli zbytočnou investíciou do marketingovej stratégie.

Vďaka manuálu si navyše udržíte jednotnú komunikačnú stratégiu po dlhé roky – a to napríklad aj napriek personálnym zmenám. Aj keď bude zadávať tlač brožúry či tlač plagátu niekto iný, reklamné materiály budú vždy vyzerať rovnako. Zákazníci si tak všetky firemné tlačoviny ľahko spoja s vašou značkou.

A to samozrejme platí aj pre grafikov. Ak už máte vytvorené vizitky a potrebujete doobjednať napríklad tlač kalendára, pošlete grafikovi spracovaný manuál. Budete mať istotu, že nedôjde k zbytočným nejasnostiam a grafik všetko spracuje presne podľa vašich predstáv.

A POTOM UŽ LEN STAČÍ POSLAŤ DO TLAČIARNE

Len čo budete mať reklamné materiály vytvorené podľa pravidiel firemnej identity, stačí ich už len poslať do tlače. Pamätajte však na to, že okrem pekného grafického spracovania záleží aj na kvalite tlače. Reklamný plagát s rozmazanými obrázkami alebo rozpitým písmom by naozaj nepôsobil profesionálne. Tlačiareň si preto vyberajte fakt dôkladne.

V Point4me vám všetko vytlačíme v najvyššej možnej kvalite. A ak si nie ste istí, aký papier vybrať, radi vám pošleme vzorkovník materiálov zdarma. Budete tak mať istotu, že všetko vytlačíme podľa vašich predstáv. Po poslaní materiálov do tlače navyše vždy všetko starostlivo skontrolujeme. Viac očí viac vidí – a to platí pri výrobe firemných tlačovín dvojnásobne. 

Sdílejte článek dál

Další články